Zobacz również stację Byczyna

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Znaczenie inwestycji

Możliwość rozbudowy Elektrowni Skawina

Działanie stacji elektroenergetycznej Skawina jest ściśle powiązane z elektrownią Skawina.
W elektrowni wytwarzana jest energia, która za pośrednictwem stacji wprowadzana jest do sieci przesyłowej i dalej do odbiorców. Rozbudowa elektrowni, a w efekcie zwiększenie jej mocy, jest uzasadnione, jeżeli w tym samym czasie zmodernizowana będzie stacja.

Dobre warunki zasilania zachęcają inwestorów

Realizacja projektu poprawi pewność nieprzerwanych dostaw energii dla całego regionu. Dla potencjalnych inwestorów oraz już działających na terenie przedsiębiorców jest to bardzo istotne kryterium przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowych zakładów produkcyjnych lub rozbudowywaniu istniejących. Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z przerwami w dostarczaniu prądu, co z kolei oznacza możliwość prowadzenia nieprzerwanej i bezpiecznej produkcji.

Stabilne dostawy prądu dla mieszkańców

Rozbudowa i modernizacja stacji Skawina umożliwi jej przyłączenie do sieci przesyłowej 400 kV. Dzięki temu do stacji można będzie dostarczyć więcej energii, co przyczyni się nie tylko do stabilniejszej pracy samej stacji, ale także linii wysokiego napięcia (110 kV), które zaopatrują lokalnych odbiorców, m.in. gminę Skawina. Modernizacja obiektu poprawi więc bezpieczeństwo dostaw prądu dla miasta.

Podatki do miejskiej kasy

Rozbudowa stacji to również korzyści dla miasta – wzrosną podatki, które zasilą budżet miasta.
Powrót