Zobacz również stację Byczyna

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Postęp prac na Stacji Skawina w marcu

Na Stacji Skawina przez cały marzec prowadzone były intensywne prace budowlane. Na obu liniach – 110 kV i 400 kV – przygotowywano kolejne stanowiska do wylewania fundamentów, na których zostaną ustawione słupy energetyczne.

Dla linii 110 kV relacji Skawina – Skawina Huta/Szaflary wykonane zostały fundamenty na stanowiskach nr 3, 4, 5, 6 oraz 7. Po odbiorach ze strony Inwestora zostaną zaizolowane przeciwko wpływami wilgoci oraz zostanie wykonane uziemienie wszystkich stanowisk W trakcie realizacji są również stanowiska nr 8, 8a, 9 linii 110 kV relacji Skawina – Skawina Huta/Szaflary oraz na stanowisku nr 2 linii 110 kV relacji Skawina Huta – Rabka/Szaflary. Prace związane z budową fundamentów zostaną zakończone z początkiem następnego miesiąca.

Trwa przygotowywanie kolejnych stanowisk pod słupy energetyczne dla linii 400 kV. W marcu wykonano fundamenty na stanowiskach nr 9 i nr 10. 

Na stanowiskach nr 10 (T1, T2, T3, T4) projektowanej linii 400 kV zostały zakończone prace związane z wykonywaniem mikropali pod fundamenty i w kwietniu będą na nich prowadzone prace budowalne związane z wykonaniem docelowych fundamentów.

Na stanowiskach nr 3 i nr 4 linii 400 kV, trwały prace ziemne, które mają na celu przygotowanie stanowisk do zasadniczej części prac budowalnych związanych z wylewaniem fundamentów. Wszelkie prace budowlane wykonywane są pod nadzorem archeologa.

Równolegle prowadzone były dalsze prace ziemne związane z planowanym demontażem istniejących linii SN i innych instalacji, które kolidują z budowanymi liniami 110 kV i 400 kV. Zasilanie części kolidujących linii napowietrznych już zostało poprowadzone  systemami kablowymi ułożonymi w ziemi.
Powrót