Zobacz również stację Byczyna

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Galeria

Zdjęcia z placu budowy

Głowice kablowe wraz z ogranicznikami przepięć w polu BZN

---

Głowice kablowe wraz z ogranicznikami przepięć przy bramce BL-2

---

Bramka BL-2 wraz z aparaturą

---

Stanowiska głowic kablowych pod BL-2

---

Wykop pod część fundamentów budynku GIS

---

Bramka Liniowa BL-2, widok od strony rozdzielni 110kV

---

Wykop pod część fundamentów budynku GIS

---

Stanowiska głowic kablowych w obszarze BL-1

Lekcja fizyki dla uczniów Technikum Energetycznego w Jaworznie


Pole linii 110kV

Część rozdzielni przeznaczona do wykonywania określonych zadań. Znajdują się tu m.in. wyłączniki, odłączniki, przekładniki prądowe i napięciowe oraz ograniczniki przepięć.

Rozdzielnia 220kV

Rozdziela energię elektryczną bez zmiany jej napięcia, w tym przypadku 220kV.

Autotransformator 220/110 kV

Odpowiada za transformację czyli zmianę napięcia energii elektrycznej.

Wyłącznik i przekłądniki napięciowe 110kV

Wyłączniki służą do załączania i wyłączania urządzeń takich jak linia, transformator. Przekładniki napięciowe wykorzystywane są z kolei do pomiaru napięcia.

Rozdzielnia 110 kV (w tle Elektrownia Skawina)

Rozdzielna energię elektryczną bez zmiany jej napięcia, w tym przypadku 110 kV.

Wyłączniki 220 kV

Służą do załączania i wyłączania urządzeń takich jak linia czy transformator.

Napowietrzna rozdzielnia 110 kV

Dostarcza energię elektryczną do mniejszej stacji dystrybucyjnej 110/15 kV.

Ograniczniki przepięć pola liniowego

Służą do ograniczania przepięć powstających na skutek wyładowań atmosferycznych.
Powrót