Zobacz również stację Byczyna

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Pytania mieszkańców

Czy rozbudowa inwestycji została uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta?

Tak, w 2010 roku wprowadzone zostały zmiany do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina, na terenie której znajduje się stacja. W obowiązującym planie zarezerwowano obszar pod rozbudowę stacji, uwzględniono także nową linię oraz linie kablowe.
Powrót