Zobacz również stację Byczyna

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Czerwiec na Skawinie

Na stacji w Skawinie prace postępują. Obecnie działania prowadzone są na rozdzielni 200 kV w polu TG5 oraz na rozdzielni 400 kV przy obwodach wtórnych. W tym miesiącu rozpoczął się także remont kanałów kablowych na rozdzielni 220 kV, które ze względu na stan techniczny wymagały wyczyszczenia i uzupełnienia ubytków, a zniszczone elementy wymiany na nowe. 

Natomiast na linii Tucznawa-Tarnów trwają prace związane z pomiarami i naprawą bądź odbudową uziemień dla słupów na linii.
Powrót